För en beskrivning av företagets verksamhet och tjänster: Om Företaget

För en förteckning över företagets uppdrag, min arbetslivserfarenhet och utbildning: Uppdrag och andra meriter

För en beskrivning av min kompetens-profil och bakgrund:  Kompetensoch bakgrund

Kontakta mig gärna

Adress:       Telefon:        E-post:

                             070-293 03 43        firman@katrindahlgren.se

katrindahlgren.se © 2006