Välkommen  ¦   Om Företaget  ¦   Uppdrag och andra meriter ¦   Kompetens och bakgrund ¦   Kontakt  ¦

 

För en beskrivning av företagets verksamhet och tjänster: Om Företaget

För en förteckning över företagets uppdrag, min arbetslivserfarenhet och utbildning: Uppdrag och andra meriter

För en beskrivning av min kompetens-profil och bakgrund:  Kompetens och bakgrund

Verksamhet och tjänster

Företaget startade hösten 2006 och erbjuder utredningstjänster i form av t.ex. kartläggningar, utvärderingar, kvalificerade uppföljningar och analyser. För uppdrag med relation till miljö- och hållbar utveckling se U&W [you&we] www.uwab.se.

Företaget erbjuder även översättningar från engelska till svenska.

 

 

 

katrindahlgren.se © 2006