Välkommen¦ Om Företaget ¦ Uppdrag och andra meriter ¦ Kompetens och bakgrund ¦ Kontakt¦

 

För en beskrivning av företagets verksamhet och tjänster: Om Företaget

För en förteckning över företagets uppdrag, min arbetslivserfarenhet och utbildning: Uppdrag och andra meriter

För en beskrivning av min kompetens-profil och bakgrund:  Kompetens och bakgrund

Uppdrag

Sedan våren 2007 har jag min huvudsakliga verksamhet inom ramen för U&W [you&we]. Se www.uwab.se för ytterligare information. På denna sida presenteras endast de projekt och uppdrag som inte hanterats via U&W [you&we].

2008

Våga Visa, årsredovisning läsåret 2007/2008.

Utvärdering av lokala naturvårdssatsningen (LONA) på uppdrag av Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen och Naturvårdsverket (projektanställning).

2007

Utvärdering av lokala naturvårdssatsningen (LONA) på uppdrag av Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen och Naturvårdsverket, samt i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI).

Översättning från engelska till svenska av ICEHOTELs årliga katalog.

2006

Kartläggning av hur fem kommuner (ingående i Statens energimyndighets projekt Uthållig kommun) arbetar med uppföljning av sitt hållbarhetsarbete. Studien har ett särskilt fokus på arbete med indikatorer/nyckeltal.


Övriga meriter

Anställningar/projekt:

2006 Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Timanställd för uppdatering av data m.m. till en avhandling om Europeisk skogspolitik.

                          

2006 Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

1. Författande av artikel om svenskt A21-arbete, att publiceras i spansk tidskrift. 2. Utvärdering av LONA (Lokala naturvårdsbidrag till kommunerna).

  

2005 Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Forskningsassistent i sammanställning och analys av högskolesektorns arbete med miljöledningssystem. På uppdrag av Högskoleverket.

 

2003 - 2004 Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsassistent i en utvärdering av Lokala Investeringsprogram för Ekologisk Hållbarhet, samt i sammanställning och analys av Agenda 21-enkät ställd till landets kommuner.

 

2003 Naturvårdsverket, Enheten för Strategisk miljöplanering

Sammanställning och granskning av myndighetsrapporter.

 

2003 Umeå Miljöhögskola.

Framtagande av förslag till nulägesanalys av indirekt miljöpåverkan vid Umeå universitet

 

1994 - 1998 Föreningen Framtidsjorden, Stockholm.

Informatör, projekthandläggare. Bistånd till miljöprojekt i Asien och Latinamerika

 

Utbildning:

1999-2003 Filosofie Magister Pol Mag med miljöinriktning 180p, Miljöhögskolan, Umeå universitet. Huvudämne Statsvetenskap

Utbildningen omfattar även: Utredningsmetodik; GIS och samhällsanalys; Nationalekonomi A; Rättsvetenskap; Miljörätt; Miljö och Natur (SLU); samt Miljö, människa och samhälle.

 

Andra utbildningar:

2003 Projekt: Organisering, Ledning och Styrning 10p, UmU

1999 Miljö och samhälle 10p, UmU, Svensk ekonomisk historia 10p, UmU

1991 - 1992 Göteborgs Universitet, University of Sussex, Brighton, England. Engelska A, B

  

Språkkunskaper:
Engelska                                           arbetsspråk i tal och skrift

Spanska                                           grundläggande

Franska                                            grundläggande

 

Referenser:
Katarina Eckerberg, Professor i statsvetenskap särskilt offentlig förvaltning, Umeå universitet samt Deputy Director SEI

E-post: katarina.eckerberg@pol.umu.se

 

 

Rapporter:

Titlarna länkar till pdf-dokument på andra websidor.

 

Dahlgren, Eckerberg och Mineur, 2008. Effekter av delaktighet i lokala natuvårdsprojekt (LONA). Naturvårdsverket, Stockholm.

 

Dahlgren, Eckerberg och Swartling, 2008. Lärande i lokala naturvårdsprojekt (LONA). Naturvårdsverkets rapport 5811. NAturvårdsverket, Stockholm.

 

Dahlgren och Eckerberg, 2006. Project or Process? Fifteen years’ experience with Local Agenda 21 in Sweden. Artikel författad för Ekonomiaz, Revista Vasca de Economía.

 

Dahlgren och Eckerberg 2006. Naturvårdsverkets rapport 5605 Erfarenheter av lokala naturvårdsbidrag (LONA) i processperspektiv. 

Naturvårdsverket, Stockholm

 

Dahlgren och Eckerberg, 2005. Project 1: LIP in Central Government Perspective i Naturvårdsverkets rapport 5454. Understanding LIP in Context – an evaluation of Lip in Central Government, business and comparative perspectives in Sweden. Naturvårdsverket, Stockholm

 

Dahlgren och Eckerberg, 2005. Status för Lokal Agenda 21 – en enkätundersökning 2004 . Hållbarhetsrådet, Umeå

HSV:s rapport 2005:35 R. Miljöledningsarbete vid svenska högskolor och universitet. – En sammanställning och analys av miljöredovisningar för 2004. Högskoleverket, Stockholm

katrindahlgren.se © 2008