Välkommen¦ Om Företaget ¦ Uppdrag och andra meriter ¦ Kompetens och bakgrund ¦ Kontakt¦

För en beskrivning av företagets verksamhet och tjänster: Om Företaget

För en förteckning över företagets uppdrag, min arbetslivserfarenhet och utbildning: Uppdrag och andra meriter

För en beskrivning av min kompetens-profil och bakgrund:  Kompetensoch bakgrund

Verksamhet och tjänster

Företaget startade hösten 2006 och erbjuder utredningstjänster i form av t.ex. kartläggningar, utvärderingar, kvalificerade uppföljningar och analyser. För uppdrag med relation till miljö- och hållbar utveckling se U&We www.uandwe.se.

Företaget erbjuder även översättningar från engelska till svenska.

katrindahlgren.se © 2006