Välkommen ¦ Om Företaget ¦ Uppdrag och andra meriter¦ Kompetens och bakgrund ¦ Kontakt¦ 

För en beskrivning av företagets verksamhet och tjänster: Om Företaget

För en förteckning över företagets uppdrag, min arbetslivserfarenhet och utbildning: Uppdrag och andra meriter

För en beskrivning av min kompetens-profil och bakgrund:  Kompetens och bakgrund


 


 

 

 

Kompetensprofil

 

Jag är en samhällsvetare med bred kompetens och fallenhet även för de tekniska och matematiska sidorna av verkligheten. Min ämneskompetens är framför allt inriktad mot miljö- och hållbarhetspolitik och –policy på olika nivåer. De uppdrag jag arbetat med, som enskild näringsidkare samt som anställd vid Umeå universitet, har gett mig en bred sakkunskap om framför allt arbete för hållbar utveckling på kommunal nivå samt nationella satsningar till stöd för lokalt hållbarhetsarbete. Genom U&W [you&we] arbetar jag med miljö, CSR och hållbarhet primärt gentemot näringslivet (se www.uwab.se).

Bakgrund

 

Jag har ungefär femton år arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på olika sätt. I samband med förberedelserna inför FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 övergick ett slumrande intresse för frågorna till en ambition att få arbeta aktivt för en mer hållbar utveckling. 1993 skaffade jag en praktikplats på en liten ideell förening som genom biståndsprojekt och ett stort internationellt nätverk arbetade för att omsätta idéer om ekologiskt hållbar utveckling i praktisk handling.

 

Våren 1994 övergick praktiken i en fast anställning och jag blev kvar på kansliet till utgången av 1998. Som anställd vid ett litet föreningskansli utan kanslichef blir arbetsuppgifterna breda och det egna ansvaret stort vilket jag upptäckte passade mig mycket bra. Detta är viktiga erfarenheter som jag sedan tagit med mig in i min verksamhet som egen företagare.

 

1999 påbörjade jag min Pol Mag-utbildning vid Miljöhögskolan vid Umeå universitet och jag tog ut min examen våren 2003.

 

Jag har sedan hösten 2003 arbetat i ett antal tidsbegränsade projekt samordnade av Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Flertalet projekt har varit uppföljningar eller utvärderingar av nationellt och lokalt arbete för hållbar utveckling i olika former: kommunalt Agenda 21-arbete; LONA, Lokala Naturvårdsbidrag; LIP, Lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet; samt högskolesektorns arbete med miljöledningssystem.

 

Sedan våren 2007 arbetar jag huvudsakligen genom konsultföretaget U&W [you&we] som arbetar med miljö och CSR, primärt riktat mot näringslivet.  

 

 

Jag är nu i oktober 2008 på väg att flytta hem till Stockholm efter tio år i förskingringen.

 

Jag har ett sommarställe i Stockholm skärgård där jag spenderar så mycket fritid jag kan.

katrindahlgren.se © 2006